Besluit Gemeente over uitstel van betaling waarschijnlijk opgeschort

De gemeenteraad van Kerkrade zal naar alle waarschijnlijkheid vanavond nog geen uitsluitsel geven over het al dan niet verlenen van uitstel van betaling voor Roda JC Kerkrade. Het college van Burgemeester & Wethouders heeft de raad verzocht om daar tijdens de raadsvergadering van vanavond nog geen knopen over door te hakken. Dat meldt 1Limburg woensdagochtend.

Aan het eind van het vorige kalenderjaar had de directie van de betaald voetbalorganisatie de gemeente ingelicht over het feit dat zij niet aan de eerstvolgende betalingsverplichting kon voldoen. De afspraak was immers dat Roda in januari de helft van het jaarlijkse huurbedrag van het Parkstad Limburg Stadion naar de gemeente zou overmaken, maar dit bedrag van €400.000,- valt voor de club momenteel niet op te hoesten. Derhalve diende de club een verzoek voor uitstel van betaling in bij de gemeente; niet voor het eerst, want volgens dit traject bedraagt de schuld van de club bij de gemeente Kerkrade in juli zo’n €1.100.000,-. Het College van Burgemeester en Wethouders ging akkoord met het verzoek, maar was wel van mening dat de gemeenteraad haar steun eveneens moest uitspreken.

Het College vraagt diezelfde gemeenteraad nu om haar besluit over de kwestie op te schorten en te wachten totdat er nader overleg is gepleegd tussen Roda JC en het College. Afgelopen vrijdag vond er, op initiatief van de voetbalclub, al een gesprek tussen beide partijen plaats. In dat gesprek heeft de club aangegeven te werken aan een gebaar in de richting van de gemeente waaruit blijkt dat de club ook zelf iets wil doen aan haar financiële problemen en daarbij de zorgen van de gemeente serieus neemt. De raadscommissie sprak twee weken geleden immers uit dat het een dergelijke houding van de club verlangde wanneer zij aanspraak wilde maken op medewerking van de gemeente. De club wil in maart op tafel komen met een voorstel voor de raadscommissie.

Foto: Roda JC Live