Hoofdrolspelers Roda-soap beschuldigen elkaar van veroorzaken puntenaftrek

Mauricio García de la Vega heeft aan L1 laten weten dat hij niet de veroorzaker is van de straffen die aan Roda JC zijn opgelegd door de licentiecommissie. Woensdag werd hem nog de schuld in de schoenen geschoven door Hessel Meijer.

De la Vega is echter van mening dat de straffen juist aan Meijer te wijten zijn. Roda JC heeft van de licentiecommissie twee boetes gekregen van in totaal € 12.500. Daarnaast worden drie punten in mindering gebracht. In een statement, gericht aan L1, stelt De la Vega dat de straffen het gevolg zijn van onregelmatigheden in de structuur van Roda JC. Uit een briefwisseling tussen de KNVB en Roda JC zou overduidelijk blijken hoe de onregelmatigheden zijn ontstaan, namelijk op advies van Pieter Nieuwenhuis. “De aanpassing is met een handtekening van Hessel Meijer geformaliseerd.”

Vervolgens bepleit de Mexicaan nog eens zijn onschuld. “Ik hecht er grote waarde aan duidelijk te stellen dat twee hoofdpersonen die momenteel de club zeggen te leiden, verantwoordelijk zijn voor deze puntenaftrek.” Hessel Meijer distantieert zich tegenover 1Limburgvan de uitspraken en zegt juist niet betrokken te zijn geweest bij de structuurwijziging.

Meijer stelde gisteren juist tegenover 1Limburg dat de straffen zijn opgelegd, omdat De la Vega stukken over de herkomst van gelden niet heeft ingediend en meerdere petten draagt binnen de organisatie. De Mexicaan doet dit echter af als onzin en verwacht dat Nieuwenhuis en Meijer “alles in het werk [zullen] stellen om hun fouten te herstellen.” Bovendien wil hij dat ze beroep aantekenen tegen de puntenaftrek, die “team, trainer en supporters” niet verdienen.

Aangifte

Geert-Jan Jakobs (Voetbal International) weet ondertussen te melden dat Roda JC aangifte wil gaan doen tegen Mauricio García de la Vega vanwege fraude. De reden voor de aangifte is het niet nakomen van meerdere afspraken.

Korotaev

Het Platform Roda JC heeft een update naar buiten gebracht over de situatie rondom Aleksei Korotaev. De Zwitserse Rus, die 20% van de aandelen in Roda JC houdt, mag nog steeds zijn woonland Dubai niet verlaten. De zaak tegen Helin International heeft hij echter ook in cassatie gewonnen. Wat nog rest zijn enkele formele zittingen, waarin onder andere het reisverbod van Korotaev opgeheven wordt. De afwikkeling van de zaak kan daarmee nog weken in beslag nemen.

Die tijd heeft Roda JC niet, want de club moet eind oktober een bankgarantie kunnen overleggen voor het gat in de begroting. Als die bankgarantie dan ontbreekt, volgen er nieuwe straffen. In het meest extreme geval wordt de licentie voor het spelen van betaald voetbal afgepakt.

Foto: Roda JC Live