College van B&W wil Roda uitstel van huurbetaling verlenen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade wil Roda JC tegemoet komen wat betreft de huurbetaling van het stadion. Dat meldt De Limburger maandagochtend.

Twee maanden geleden klopte de groep van zeven ondernemers, bekend als de G7, aan bij het stadhuis in Kerkrade. Bij monde van voorman Carel Bouckaert eiste de club een halvering van de huur, die nu nog € 800.000,- bedraagt. De Kerkraadse politiek reageerde begin september geschokt op de eis vanuit de club en op enkele uitspraken van Bouckaert tijdens een supportersbijeenkomst. “De gemeente zal hier niet de stekker uit trekken”, liet de ondernemer toen optekenen.

Nu heeft het College van B&W volgens de lokale krant een plan opgesteld, waarbij de club voor € 1,6 miljoen uitstel van betaling krijgt. De komende vier jaar hoeft zodoende nog maar de helft van de huur, € 400.000, betaald te worden. Voor het andere deel wordt dus uitstel verleend, middels een terugbetalingsregeling. Het bedrag wordt dus niet kwijtgescholden. Wanneer Roda promoveert, wordt de hulp stopgezet. Vanaf dat moment bedraagt de huur weer acht ton.

Op maandag 12 november wordt het voorstel van het College behandeld tijdens een commissievergadering, waarna eind november een besluit erover kan volgens tijdens een raadsvergadering. Het gemeentebestuur spreekt over een duivels dilemma, weet De Limburger. Een faillissement van Roda JC zou betekenen dat de gemeente met een leeg stadion zit opgezadeld. “Daarom is opnieuw gezocht naar mogelijkheden om op financieel verantwoorde wijze te komen tot een verbeterde situatie in het belang van álle betrokken partijen”, aldus het College.

Overige eisen
Ook wat betreft de overige eisen van de club, wil de gemeente inbinden. Roda JC wil de naam van het stadion, nu vastgesteld op Parkstad Limburg Stadion, aan sponsoren kunnen verkopen. Bovendien wil de club de inkomsten uit exploitatie van het stadion op niet-wedstrijddagen volledig opeisen. Nu bestaat daarvoor nog een verdeling met de gemeente. Het College gaat akkoord met beide eisen.

Foto: Roda JC Live