‘Phoenix’-groep neemt aandelen over en investeert jaarlijks 1,5 miljoen

De aandelen in Roda JC worden overgenomen door een groep, bestaande uit Roger Hodenius, Stijn Koster, Bert Peels en beleggingsmaatschappij Mercurius. Deze groep brengt alle aandelen in Roda JC onder in een nieuwe stichting.

Dat maakt Roda JC woensdagmiddag bekend. De groep ondernemers, allen afkomstig uit de regio Zuid-Limburg, gaan opereren onder de naam ‘Phoenix’. Zij zetten in op “herkenbaarheid, transparantie, integriteit en ambitie”.

Financiën

Het plan voorziet in een jaarlijkse additionele bijdrage van 1,5 miljoen euro door de groep voor een duur van drie jaren. Daarmee wordt het spelersbudget aanzienlijk verhoogd. Bert Peels: “Dit moet het begin zijn om de weg naar boven weer in te slaan. Met de verhoging van het spelersbudget kunnen we die ambitie proberen waar te maken. Bovenal maken we een nieuwe start als club. ‘De Trots van het Zuiden’ moet een herkenbare club zijn.”

Daarnaast zal de gemeente Kerkrade gevraagd worden om de stadionhuur te verlagen naar 250.000 euro per jaar en om de resterende stadionhuur door te schuiven naar de toekomst. Peels stelt hieromtrent dat de hulp van de regio nodig is om de positie van de club te garanderen. De top van de club heeft inmiddels gesproken met de gemeente en het plan zal worden voorgelegd in de gemeenteraad.

Werving

Voor de diverse vacante posities wordt een wervingsprocedure gestart. Gedurende deze periode zullen geen mededelingen worden gedaan over het verloop hiervan. Allereerst wordt een algemeen directeur gezocht met een commercieel profiel.

Daarnaast wordt de functie van Compliance Officer gecreëerd, die ervoor waakt dat er geen onnodige uitgaven worden gedaan die de toekomst van de club in gevaar brengen. “Juist deze Compliance Officer is een noviteit in de voetbalwereld”, aldus Peels. “Maar het is voor ons een belangrijke voorwaarde geweest om transparant en verantwoord financieel beleid te voeren. De Compliance Officer legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen”.

Structuur

De nieuw te vormen Raad van Commissarissen gaat bestaan uit vijf personen. Ook deze personen worden geworven. Alle aandelen komen in de handen van een nieuwe stichting, waar vijf bestuurders zitting in zullen nemen. Dit zullen onder andere Jos Som en Ed Koster zijn. Ook het ‘gouden aandeel’ wordt in de stichting ondergebracht, waarna de clubkleuren en -cultuur zal worden vastgelegd in de statuten van Roda JC BV. Dit geldt ook voor de aandelen die in bezit waren van Aleksei Korotaev. Hij levert zijn aandelen in.

De licentiecommissie van de KNVB dient goedkeuring te geven voor de wijziging van de structuur, aangezien het gaat om een belangrijke belangenwijziging. Zodra de goedkeuring is verleend, wordt deze structuur gerealiseerd.

Foto: Roda JC Live