De aandelen in Roda: hoe zit dat?

De Zwitserse Rus Aleksei Korotaev verwierf vandaag een minderheidsbelang in Roda JC, door een flink gedeelte van de aandelen over te nemen. Hoe zat en zit het nu precies met die aandelen? Roda JC Live loopt het met u door.

November 2015: Schrouff neemt over
In november 2015 trad Frits Schrouff, een Landgraafse miljonair die al een aantal jaar als sponsor en investeerder aan Roda verbonden was, op de voorgrond: hij nam vrijwel alle aandelen over van de club. Door het kopen van aandelen in bijvoorbeeld een voetbalclub wordt de zogeheten ‘aandeelhouder’ deel-eigenaar van de onderneming: hoe meer aandelen, hoe meer ‘eigenaar’ je dus bent. Schrouff nam alle beschikbare (op één na) aandelen over van de club, waarvoor hij een miljoenenbedrag op tafel moest leggen dat zo goed als gelijk staat aan de waarde die de club op dat moment vertegenwoordigde. Dat door Schrouff bestede bedrag kon de clubleiding vervolgens voor een groot gedeelte gebruiken om de schulden af te betalen die men bij verschillende investeerders en instanties nog had, waaronder de Gemeente Kerkrade. Door de berg aandelen die Schrouff in zijn bezit kreeg, werd hij in feite eigenaar van de club: niemand anders had door die aankoop zoveel macht als hij. Sterker nog: niemand anders had nog een aandeel van Roda in bezit buiten Schrouff, op één stichting na.

Stichting Roda JC behoudt hoe dan ook aandeel
De ‘Stichting Roda JC’ behield namelijk haar aandeel in de club. Het is in de statuten van de club vastgelegd dat dat orgaan (Stichting Roda JC, dus) ten allen tijden een belang in de club moet houden via een aandeel van 0,2%. Dat aandeel zorgt ervoor dat de belangrijkste waarden van de club hoe dan ook in stand gehouden worden. Daarbij moet gedacht worden aan de speelstad Kerkrade, de clubkleuren geel-zwart, het beeldrecht en de clubnaam. De andere 99,8% waren logischerwijs in het bezit van Schrouff, die daardoor aan iedere belangrijke beslissing zijn goedkeuring zou moeten verlenen. De dagelijkse leiding van de club vertrouwde hij toe aan het directeurstrio Collard (algemeen), Caanen (technisch) en Janssen (commercieel).

Oktober 2016: Roda maakt plan voor overname aandelen Schrouff
Een aantal maanden geleden, in oktober 2016, liet de club bij monde van directeur Collard weten dat de overname van de aandelen door Schrouff beschouwd werd als een tijdelijke oplossing om de club in leven te houden, en dat er voor de lange termijn gekeken werd naar andere partijen om een gedeelte van de aandelen van Schrouff weer over te nemen. Schrouff zou met de verkoop van een gedeelte van zijn aandelen dan een gedeelte van zijn miljoeneninvestering in november 2015 terug kunnen verdienen. Het plan van Roda was als volgt: ongeveer 50% van de aandelen zou aan vermogende Limburgse zakenlieden en ondernemers verkocht worden. 10% van de aandelen zou verkocht moeten worden aan supporters, terwijl de resterende kleine 40% door grotere clubs uit het buitenland aangekocht zou moeten worden. Dat zou vóór 2021 gebeurd moeten zijn. Het liep uiteindelijk anders.

Januari 2017: Korotaev neemt minderheidsbelang in de club
Vandaag werd immers bekend dat de Zwitserse Rus Aleksei Korotaev iets minder dan de helft van de beschikbare aandelen overneemt van Schrouff. Het feit dat het minder dan 50% van alle aandelen is zorgt ervoor dat we dit een minderheidsbelang noemen. Dat minderheidsbelang zal op termijn echter een meerderheidsbelang worden, aangezien het plan is dat op de lange termijn Korotaev steeds meer aandelen van Schrouff zal overnemen. Daarmee zou de investeerder over een tijdje dus daadwerkelijk dé hoofdeigenaar van de club kunnen worden. De ‘Stichting Roda JC’ behoudt hoe dan ook, net als in november 2015, 0,2% van de aandelen in haar bezit en waarborgt daarmee de fundamentele waarden van de club.

Foto: Archief Roda JC Live