Frustratie viert hoogtij in raad: “Grens is bereikt met Roda”

De raadsleden van de gemeente Kerkrade hebben vrijdagmiddag in een extra raadsvergadering flink uitgehaald naar Roda JC. De club moest het ontgelden nadat in september ook het verlaagde huurbedrag van € 50.000,- niet kon worden betaald.

Vertrouwen compleet weg
Nadat bekend werd dat de club dat bedrag niet had opgehoest, werd door de partij Ons Kerkrade meteen een extra vergadering aangevraagd. Die had vanmiddag dus plaats. Fractievoorzitter Harm Jacobs van die lokale partij benadrukte onmiddellijk dat de verontwaardiging in de raad groot is. “Het niet uitbetalen van de huur is een schoffering van de gemeente, terwijl Roda JC juist nog bestaat vanwege de gemeente.” De CDA sluit zich daarbij aan: “Het vertrouwen in Roda JC is met de noorderzon vertrokken.”

Volledige financiële transparantie werd dan ook geëist door de verschillende partijen, die zich vrijwel allemaal vierkant achter Ons Kerkrade schaarden. Bovendien was men in de raad ontevreden over het ontbreken van een afgevaardigde van de club zelf in de vergadering. “Dat er van Roda niemand aanwezig is, zegt alweer genoeg”, aldus Jacobs.

Problematiek voorgoed oplossen
Wethouder Dion Schneider probeerde de zaak nog enigszins te redden voor Roda, maar dat lukte nauwelijks. Hij gaf aan dat de beide partijen in gesprek zijn en dat een sanctie niet helpt om de problematiek op te lossen. Wel gaf hij de gemeenteraad nog een klein sprankje hoop mee aan het eind van de vergadering: voor het eind van het jaar verwacht de wethouder met een plan te komen om de slepende financiële strubbelingen rondom het Parkstad Limburg Stadion voorgoed te kunnen oplossen.

Grens bereikt: huurachterstand mag niet hoger
Het felst in de kritiek was de SP. Die partij diende een motie in waarbij Roda voorafgaand aan elke wedstrijd € 50.000,- zou moeten betalen. Als dat niet zou gebeuren, zou de wedstrijd op een andere locatie gespeeld moeten worden. Dit vond uiteindelijk geen doorgang, maar wel werd door de raad unaniem beslist dat de huurachterstand beslist niet verder mag oplopen. Een motie van wederom de SP waarbij Roda per dag huurachterstand 250 euro boete zou moeten betalen, werd vooralsnog op de lange baan geschoven. Toch sprak de partij van “een eenduidig signaal vanuit de raad dat de grens met Roda JC bereikt is”.

Foto: gemeente Kerkrade