Kerkraads college van B&W bereid tot huuruitstel

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade is wederom bereid om Roda JC Kerkrade uitstel van huurbetaling te geven. Dat maakt 1Limburg vandaag bekend. Het is zeker niet de eerste keer dat de gemeente Roda tegemoet komt in tijden van financiële problemen.

Roda moet jaarlijks een huur betalen van 800.000 euro in twee termijnen. De eerste termijn van dit seizoen dient deze maand te worden voldaan, maar begin december vroeg de club bij monde van algemeen directeur Collard uitstel aan, omdat de club niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het College kan het besluit hiertoe eenzijdig nemen, maar vraagt dekking van de gemeenteraad, omdat de kwestie zo gevoelig ligt. De raad zal hier dan ook later deze maand over debatteren.

De meningen in de raad zijn verdeeld. “Het wordt nog een pittige discussie”, zegt fractievoorzitter Heijltjes van Burgerbelangen. PvdA-fractievoorzitter Van Drunen ziet wel mogelijkheden om de club nog één keer te helpen, “maar daarna is het echt afgelopen. Anders is er sprake van staatssteun en dan krijgen we heel Europa over ons heen.” Ons Kerkrade is daarentegen helemaal niet zo maar bereid om Roda uitstel te verlenen. “Als we Roda een blanco cheque geven, betalen ze de huur nooit meer op tijd.”

De grootste reden voor de verlening van het uitstel is dat Roda anders mogelijk failliet gaat, omdat ze niet kan voldoen aan haar verplichtingen. Dat zou voor de hele gemeente ongunstig zijn. Het stadion is dan nauwelijks exploiteerbaar en de vordering van de gemeente op het stadion gaat in het niets op. Het college benadrukt dat Roda wel nog alle verplichtingen zal moeten voldoen; van uitstel komt dus geen afstel. In juli moet Roda een voorstel indienen hoe de club denkt aan alle verplichtingen te gaan voldoen.

Foto: Roda JC Live