Korotaev: “Verheug me op de samenwerking”

De nieuw investeerder en Roda’s huidige bewindslieden hebben middels een persbericht gereageerd op de komst van Aleksei Korotaev.

De Zwitserse Rus geeft aan uit te kijken naar de komende tijd: ““Ik ben zeer verheugd om samen met de heer Schrouff zijn uitzonderlijke steun voor de club verder uit te bouwen met het doel Roda z.s.m. terug te brengen in het linker rijtje. Het enthousiasme en de passie van de mensen bij Roda en de directie in het bijzonder heb ik vanaf de eerste minuut super gewaardeerd en heeft me het gevoel gegeven bij de juiste club te zijn beland om mijn ambities te verwezenlijken. Ik ben blij en trots dat de intensieve samenwerking met Ton Caanen de afgelopen maanden en de energie die hij in deze deal heeft gestoken, heeft geresulteerd in de boodschap van vandaag en ik verheug me zeer op de nauwe samenwerking met de directie van Roda JC”.

Algemeen directeur Wim Collard: “Aleksei Korotaev heeft uitgesproken ambities met onze club en voor hem blijft de stevige regionale verankering het belangrijkste. Samen met de supporters, de sponsoren en de hele regio wil hij gaan bouwen aan de toekomst van Roda JC. Dit blijkt ook uit het feit dat Frits Schrouff een rol blijft spelen als mede- eigenaar. Zo verbinden wij de regionale betrokkenheid aan het mondiale zakelijke netwerk van Aleksei Korotaev”.

Ook technisch directeur Ton Caanen spreekt zijn waardering uit: “Hij investeert niet alleen, maar hij is vooral ook geïnvolveerd. Zijn betrokkenheid is groot en ook oprecht. Hij heeft een uitgesproken sporthart en is een echte teamspeler. ‘Samen‘ is zijn sleutelwoord. Vanaf onze eerste kennismaking hadden wij een klik”.

Commercieel directeur Nick Janssen wijst ook op de nieuwe mogelijkheden die dit voor de club biedt: “Aleksei Korotaev wil samen met Frits Schrouff en de directie verder bouwen aan de ontwikkeling van onze mooie club. Ik ontmoette een business partner met een mondiaal netwerk die vooral ook het regionale netwerk koestert. De directie is een belangrijke schakel in dit proces. De komst van Aleksei Korotaev is fantastisch en wij zetten er onze schouders onder, samen met iedereen met een zwart-geel hart. En dat zijn er heel veel”.

Header: Roda JC Live