Raad van commissarissen Roda JC voelt zich overrompeld

De Raad van Commissarissen van Roda JC voelt zich, volgens de Limburger, min of meer overrompeld door de snelheid waarmee de gedeeltelijke overname door Aleksei Korotaev heeft plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat een van de commissarissen, Wout van Stokrom, per direct is teruggetreden.

De Raad van Commissarissen van Roda JC bestaat sinds de bestuurlijke en sportieve crisis van 2014 uit vier personen, te weten: voorzitter Harm Wiertz, van het welbekende uitzendbureau, de nu terugetreden Wout van Stokrom (topman bij Berner Benelux), David Jongen (directeur Zuyderland medisch centrum) en Hessel Meijer (directeur Wyckerveste). Alle vier mensen, die hun knowhow hebben bewezen in het zakenleven van Nederland. Elke Commissaris heeft een eigen takenpakket in de raad gekregen. Deze verdeling is als volgt opgebouwd:

Wiertz: P&O, Marketing en Communicatie;
Jongen: Financiën;
Van Stokrom: Commercie en Sponsoren;
Meijer: Technische Zaken.

Ton Caanen is al maanden in het geheim in overleg geweest met de Russische zakenman Korotaev zoals we onlangs vernamen. Ook binnen de club was hier lange tijd niemand van op de hoogte. Pas op 4 januari werd de RvC ingelicht over de onderhandelingen die plaatsvonden. Al amper 10 dagen later zouden de handtekeningen, door onder andere Korotaev, onder een aandelenoverdracht en een financiële injectie worden geplaatst.

De Commissarissen, die als functie hebben het functioneren van de bestuursleden te beoordelen en hierop toezicht te houden, werden dus min of meer gedwongen op een korte termijn hun stem te laten horen. Uiteindelijk gingen alle Commissarissen toch akkoord, maar ze tekenen aan dat ze zich grote zorgen maken over hun toekomstige rol bij de club. De miljoeneninjectie in de club gaf uiteindelijk de doorslag voor de leden om voor te stemmen.

Officieel reageerde gisteren niemand op het vertrek van Van Stokrom. Enkel Rob Goossens gaf namens de club een reactie in De Limburger. Hij bevestigde het vertrek van van Stokrom, maar hij tekent aan dat van Stokrom aan het einde van het seizoen sowieso zou vertrekken. Verder zegt Goossens: “Met de komst van Korotaev acht hij wellicht het moment rijp om dat een half jaar te vervroegen.”

Wie de vrijgekomen positie in de RvC gaat opvullen is op dit moment nog niet bekend.