Roda JC zoekt 9 ton; mondeling akkoord bereikt

Roda JC Kerkrade zoekt een investeerder die een begrotingstekort van 900.000 euro wil dekken. Wordt die niet gevonden, dan verdwijnt de club hoogstwaarschijnlijk uit het betaalde voetbal.

Dat is de strekking van de presentatie van Bert Peels aan de Commissievergadering Algemene Zaken van de gemeente Kerkrade op maandagavond. Peels, lid van de Stichting Samen Roda JC, informeerde de Commissie over de financiële stand van zaken bij Roda JC.

Begroting
Het doel van de Stichting was om voor het komende seizoen een sluitende begroting te creëren. Gezien de huidige organisatie van Roda JC is dit niet haalbaar. De begroting zal wel worden teruggeschroefd naar € 5,2 miljoen, waar deze voor het voorbije seizoen nog € 7,1 miljoen was. Deze kostenbesparing zit vooral in het spelersbudget, dat met € 1,5 miljoen zal slinken.

Het leidt echter alsnog tot een begroot verlies van € 900.000. Om een sluitende begroting aan de KNVB te kunnen presenteren zal een investeerder garant moeten staan voor dit tekort. Wordt die investeerder niet gevonden, dan kan de KNVB besluiten om de licentie voor betaald voetbal in te trekken.

Mondeling akkoord
Die investeerder zal in ieder geval niet Frits Schrouff zijn. De loempiamagnaat zal zijn handen van de club aftrekken. In totaal komt zijn investering daarmee uit op ongeveer € 19 miljoen. Dit seizoen staat Schrouff ook nog garant voor een deel van het verlies, evenals de Stichting Samen Roda JC. Aleksei Korotaev heeft ook aangegeven garant te staan voor een deel van het verlies, maar de Rus komt zijn afspraken momenteel niet na; hij heeft nog geen geld overgemaakt. Korotaev zit nog steeds verwikkeld in een intense juridische procedure in Dubai.

Wel heeft Frits Schrouff inmiddels een mondeling akkoord bereikt met een beoogde nieuwe aandeelhouder voor Roda JC. Momenteel buigen juristen zich over de formele vastlegging van deze aandelenoverdracht. Met deze nieuwe aandeelhouder zou ook het tekort gedekt zijn. Schrouff zal zijn aandelen in dat geval om niet (gratis) overdragen. Over een aankoop van het stadion is niet gesproken met de investeerder.

Wanneer de deal uiteindelijk niet zal doorgaan, is het aan Frits Schrouff om te beslissen wat hij met de aandelen, en daarmee met de club, zal doen.

Structuur
De Stichting Samen Roda JC zal in haar huidige vorm ophouden te bestaan na 30 juni 2019. Wel zullen enkele leden daarna nog bereid zijn te helpen, wanneer dit nodig is. In haar laatste maanden is de Stichting bezig geweest met het opzetten van een nieuwe structuur.

De Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij zal daardoor ophouden te bestaan en direct onderdeel worden van de club. Datzelfde geldt voor de fanshop. Tevens zal het personeelsbestand wederom worden uitgedund met het oog op het nieuwe seizoen: drie à vier contracten zullen noodgedwongen niet verlengd worden.

Foto: Roda JC Live