Roda oneens met KNVB: “Beraden op verdere stappen”

Roda JC Kerkrade is furieus over de indeling in Categorie I van het Financial Rating System van de KNVB. De club laat op haar site weten het oneens te zijn met de beslissing van de bond en zich te beraden op verdere stappen.

Eerder vandaag (dinsdag) werd bekend dat Roda is teruggezet naar de zorgwekkende categorie van het systeem. Dat houdt in dat de club onder curatele komt te staan en elke uitgave van meer dan € 50.000,- zal moeten verantwoorden. Afgelopen zomer was Roda er juist, na lange tijd, in geslaagd om te ‘promoveren’ naar de tweede categorie van het systeem, die ‘voldoende’ inhoudt.

De club geeft aan dat de KNVB de jaarcijfers over vorig seizoen een ‘eigen interpretatie’ heeft gegeven. De bond wijkt volgens Roda af van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op jaarrekeningen. De methodes die de KNVB hierbij gebruikt, zijn gebaseerd op een fundamenteel onjuiste gedachte. “Het beroep van Roda JC heeft de KNVB helaas niet op andere gedachten kunnen brengen.”

Verder leverde Roda nog meer kritiek op het systeem, door erop te wijzen dat de verwerking van met name personeelskosten door de verschillende clubs niet op uniforme wijze plaatsvindt. “Hierdoor leidt het gedoogbeleid van de KNVB tot verschillende uitkomsten. Roda JC beraadt zich op dit moment op de verder te nemen stappen.”

Header: Roda JC Live