Commissie niet te spreken over presentatie Collard

Vandaag kwam de commissie Algemene Zaken en Middelen van de gemeente Kerkrade terug van het zomerreces voor een extra vergadering betreffende Roda JC Kerkrade. Wim Collard hield daarbij een korte presentatie over de financiële situatie na afloop van het afgelopen seizoen en die presentatie werd door de commissie, op z’n zachtst gezegd, niet positief ontvangen.

In nevelen gehuld
In de presentatie maakte Collard, die sinds het afgelopen seizoen de algemeen directeur is van Roda JC, bekend dat hij de begroting voor het komende seizoen afgelopen week heeft ingediend bij de KNVB. Deze begroting is ook goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en schrijft zwarte cijfers. “Dat is voor het eerst sinds ik actief ben bij Roda”, aldus Collard. Op de details van de begroting weigerde Collard echter in te gaan. “Het enige dat vaststaat is dat we acht ton huur zullen moeten betalen aan de gemeente Kerkrade en dat we 2,1 miljoen euro aan mediageld zullen ontvangen.” Over de bedragen die niet met volledige zekerheid gezegd kunnen worden is door de algemeen directeur dus met geen woord gerept.

Wat betreft het afgelopen seizoen, hulde Collard zich al net zo veel in nevelen. “Op financieel gebied hebben we afgelopen seizoen een aanzienlijk verlies geleden, dat op dit moment niet geduid kan worden.” Volgens Collard kan dat niet, omdat het seizoen financieel gezien nog niet is afgelopen. Pas in september zal de jaarrekening definitief opgemaakt worden. “Na de dramatisch verlopen januari-maand hebben we een enorme dip gehad, die ook op de inkomsten haar uitwerking heeft gehad. We zijn toch afhankelijk van de resultaten.” De play-offs hebben de pijn van die maanden wel verzacht, meldde de directeur.

Geen idee hoe af te lossen
In januari maakte Roda, na de vraag om de uitstel van huur, bekend om als geste naar de gemeente toe elke maand € 50.000,- over te maken. Dat ging niet altijd gemakkelijk, zei Collard, maar dat heeft de club wel gedaan. “Aan het eind van de maand moet je toch kijken wie je eerst gaat betalen en wie misschien niet. Daarbij is de gemeente zeker niet op de laatste plaats gekomen.” Lid van de Raad van Commissarissen Hessel Meijer geeft in het besloten gedeelte, dat dus geheim gehouden wordt, een presentatie over welke oplossingen Roda ziet voor het betalen van de huurachterstand. Daarbij moet Roda creatief denken, wat de pijnlijkste uitspraak van Collard duidelijk maakte: “Ik heb geen enkel idee hoe de huurschuld in de komende maanden concreet afgelost zou worden.”

Die huurschuld bedraagt op dit moment een kleine 1,2 miljoen euro, blijkt uit cijfers van het CDA. Daarvan is er ruim 1,1 miljoen euro blijvend en het restant komt uit het afgelopen half jaar, waarvoor Roda dus al uitstel heeft gekregen.

Exploitatie Parkstad Limburg Stadion
Voordat Collard het woord voerde, mocht een vennoot van het bedrijf MANNAC het woord voeren. Dit bedrijf is ingehuurd om een onderzoek te doen naar de verbetering van het exploitatie van het stadion. Hij maakte duidelijk dat de verbetering van de exploitatie van het Parkstad Limburg Stadion vooral zal moeten zitten in niet-wedstrijddagen. Daarbij werd er gesproken over het organiseren van kleine evenementen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de kunstgrasmat. Bovendien kunnen de niet-verkochte skyboxen ook worden ingericht als kantoren, wat aantrekkelijk is voor bedrijven vanwege de uitstekende faciliteiten.

De commissie reageerde op deze presentatie van het Belgische bedrijf gematigd positief, al kwam er wel de kritiek dat de presentatie niet concreet genoeg was. Toch klonk er vooral een positieve noot: “Eindelijk lijkt er iets van de grond te komen wat betreft de multifunctionaliteit van het stadion.”

Foto: gemeente Kerkrade

Comments (1)

Comments are closed.