Financiële positie Roda JC: Begrotingstekort bedraagt €1.200.000,-

Statutair algemeen directeur Wim Collard heeft gisteravond de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen, van de Gemeente Kerkrade, bijgepraat over de huidige financiële ontwikkelingen bij de club. Hij stipte daarbij enkele positieve, maar logischerwijs ook negatieve punten aan. Een overzicht, op basis van de cijfers die aan de gemeente Kerkrade gepresenteerd werden:

Aanzienlijk begrotingstekort
Allereerst valt het verlies over het seizoen 2013/2014 hoger uit dan de €600.000,- die de club begroot had. Ook in het lopend seizoen zullen de kosten hoger uitvallen dan de opbrengsten; waar er zo’n €8.100.000,- uitgegeven wordt, staat daar ongeveer €6.900.000,- aan inkomsten tegenover. Gevolg is dat het begrotingstekort over het seizoen 2014/2015 €1.200.000,- bedraagt. Aangezien Roda JC heeft kunnen aantonen aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen, heeft de KNVB de club gehandhaafd in Categorie 2 en komen de Kerkradenaren derhalve niet onder verscherpt toezicht te staan.

De inkomstendaling wordt veroorzaakt door een afname van €400.000,- aan wedstrijdbaten (recettes tijdens thuiswedstrijden), een daling van de sponsorinkomsten à €1.200.000,- en de club ontvangt €1.500.000,- minder TV-gelden. Deze afname wordt gedeeltelijk gecompenseerd door bezuinigingen aan de kostenkant: met name door het vertrek van grootverdieners als Anouar Kali, Mark-Jan Fledderus, Mitchell Donald en Krisztián Németh wordt er nu €1.800.000,- minder aan spelerssalarissen uitgegeven en daarnaast namen ook de overige personeelskosten met €800.000,- af. Hier tegenover staat dat Roda JC €500.000,- uitgaf aan de uitbesteding van haar commerciële activiteiten aan Sportfive. Dit bureau zou volgens de directie al voor meer commerciële slagkracht zorgen, hoewel zij er tot op de dag van vandaag nog niet in slaagden om een nieuwe, permanente hoofd- en shirtsponsor te strikken.

Zoals Roda JC Live al eerder meldde, heeft Roda JC in juli, volgens afspraak, aan haar huurachterstand van €680.000,- voldaan, op €80.000,- na. Dit laatste bedrag werd vooralsnog uitgesteld omdat de club dit wenste te besteden aan de renovatie van Sportpark Kaalheide en daarover met de gemeente in gesprek ging. In afstemming met de gemeente zal nog aan deze verplichting voldaan worden. Afspraak is dat de club in januari opnieuw met €400.000,- over de brug komt. 

Positieve tendens
De verantwoordelijke wethouder, Dion Schneider, is complimenteus over ‘de grote metamorfose die Roda na degradatie ondergaan heeft en de focus en prioriteit van de club op het nakomen van de afspraken met de gemeente ten aanzien van de huurbetalingen’. Ook de politie had een goed woord over voor de geel-zwarten. Zij loven de club en haar supporters voor het goede gedrag van de aanhang tijdens de uitwedstrijden bij Telstar en FC Volendam. De club is zelf zeer tevreden over de publieke belangstelling bij thuisduels, die vooralsnog hoger uitvalt dan de club verwacht had. Er werd begroot op 6.000 verkochte seizoenskaarten en gemiddeld 7.500 bezoekers bij thuiswedstrijden, maar inmiddels is de seizoenskaartteller het aantal van 6.600 gepasseerd en zaten er tegen RKC (10.450), FC Eindhoven (10.266) en MVV (13.937, een record in de historie van de Jupiler League) beduidend meer supporters in het Parkstad Limburg Stadion. Men hoopt dat de aantallen van de duels tegen RKC en Eindhoven doorgetrokken kunnen worden, waardoor de wedstrijdbaten positiever zouden uitvallen dan men vooralsnog begroot heeft.

De sportieve doelstelling voor René Trost en diens selectie is om dit seizoen te promoveren naar de Eredivisie om vervolgens weer structureel in de hoogste klasse mee te draaien. De inkomsten die bij een mogelijke promotie horen, zullen in dat geval in eerste instantie benut worden om een structureel sluitende begroting tot stand te brengen. Promoveert men dit seizoen niet, dan zal de clubleiding de begroting nog verder naar beneden moeten bijstellen en moet er rekening gehouden worden met een aanzienlijke daling in de sponsorinkomsten. Verder verloopt de investering in de jeugdopleiding, mede door de steun van de vermogende Frits Schrouff, voorspoedig en is ook de raadscommissie zeer positief over het feit dat Brian Jacobs als zelf opgeleide speler nu speelminuten maakt in het eerste elftal. Directeur Collard benadrukte tenslotte dat klantenbinding op dit moment prioriteit is, op verschillende manieren. Uiteraard hebben de prestaties van het team daar een grote invloed op.

(gegevens: Kirchroa.nl)

Foto: Roda JC Live

Comments are closed.