KNVB stelt categorie-indeling Roda JC uit

De licentiecommissie van de KNVB heeft nog geen definitief besluit genomen over de categorie-indeling van Roda JC. Vorige week kwam nog naar buiten dat de Kerkradenaren, naar hun idee onterecht, opnieuw in de ‘zorgelijke’ categorie 1 werden ingedeeld en dat de clubleiding daartegen beroep had aangetekend. De KNVB lijkt Roda JC nu tot op zekere hoogte tegemoet te komen.

Op de website van de voetbalbond valt te lezen dat de licentie-commissie op een later moment een definitief besluit neemt over de categorie-indeling van Roda JC en ADO Den Haag. Opvallend is dat de overige betaald voetbalclubs allemaal in de categoriën 2 en 3 zijn ingedeeld, met name doordat ook Fortuna Sittard de laagste categorie 1 verlaten heeft. Clubs die in categorie 1 bivakkeren, moeten onder meer een plan van aanpak voor financiële verbetering schrijven én iedere uitgave hoger dan 50.000 Euro verantwoorden aan de KNVB. De licentiecommissie beoordeelt de financiële situatie van de clubs aan de hand van een puntensysteem. Per jaar zijn er drie meetmomenten. Clubs worden per meetmoment ingedeeld in een van de drie categorieën. Het doel is om daarmee de financiële gezondheid van het Nederlands voetbal onder controle te houden.

Protest
Roda JC protesteerde vorige week publiekelijk, en daarvoor al middels een beroep, tegen de aanstaande categorie 1-indeling. Directeur Wim Collard toonde zich tegenover Voetbal International geïrriteerd: “Wij zouden meer dan voldoende punten scoren om naar Categorie 2 te gaan. Punt is dat de KNVB in april, in reactie op ons plan van aanpak, aangaf dat wij onze begroting moesten voorzien van een onderzoeksrapport door een accountant. Onze huisaccountant liet meteen weten dat dat niet kan, aangezien er vanuit de KNVB nog een onderzoek loopt naar Aleksei Korotaev”, aldus de algemeen directeur. Twee andere accountantskantoren zouden deze lezing hebben bevestigd.

Op de eigen website deed de clubleiding daar toen nog een schepje bovenop. “Bij Roda JC heerst hierdoor sterk het gevoel dat het van het kastje naar de muur wordt gestuurd en dat geen enkel zichzelf respecterend accountantskantoor aan de opgelegde eis kan voldoen. Bovendien heeft Roda JC op het beroep dat is aangetekend tot op heden geen enkele reactie ontvangen. Zolang het onderzoeksrapport ontbreekt kan de begroting in de ogen van de KNVB niet in behandeling worden genomen en kan de club volgens de licentiecommissie niet worden ingedeeld in categorie 2. Iets waar de club – gezien het behaalde aantal behaalde punten en de sluitende begroting – in haar ogen het volledige recht op heeft.” Met de publicatie van vandaag lijkt de KNVB alsnog voornemens om de situatie van Roda JC te heroverwegen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Header: Roda JC Live