Raadscommissie Kerkrade wil ‘gebaar’ van Roda zien

Roda JC Kerkrade zal een gebaar moeten maken waaruit blijkt dat de club zelf iets wil gaan doen aan haar financiële problemen. Dat is de uitkomst van de commissievergadering van de Gemeente Kerkrade, die gisteravond gehouden werd. Volgens 1Limburg neemt de commissie een kritische houding aan over de gang van zaken bij de betaald voetbalorganisatie.

De Commissie Algemene Zaken en Middelen, welke één van de drie raadscommissies is die een bepaalde portefeuille bespreekt voordat deze beleidsterreinen daadwerkelijk in de voltallige gemeenteraad belanden, kwam gisteren ter zake aangaande het verzoek van Roda JC voor uitstel van de huurbetaling van het Parkstad Limburg Stadion. Het College van Burgemeester en Wethouders verleende onlangs al haar toestemming aan uitstel van de huur – die €400.000,- bedraagt – maar achtte hierbij wel de steun van de gemeenteraad noodzakelijk. Via de raadscommissie zou de eerste stap daartoe gezet moeten worden, maar deze lijkt zeker niet van plan om het voorstel van het College klakkeloos op te volgen.

Zo werd er maandagavond geopperd dat Roda al eerder kan beginnen met het afbetalen van de (huur)schuld die het inmiddels bij de gemeente heeft opgebouwd, en met de huidige stand van zaken in juli zo’n €1.100.000,- zal bedragen. Gesuggereerd werd dat Roda aan de financiële middelen zou kunnen komen via een loonoffer van selectiespelers en/of overige medewerkers van de club; een verdere korting van de personeelskosten, dus.

De directie van de Koempelclub heeft al in december 2014 aangekaart dat het, niet voor het eerst, niet in staat is om het huurbedrag van het Parkstad Limburg Stadion op te hoesten, wat eigenlijk in de huidige maand had moeten gebeuren. Bij een aanzienlijk gedeelte van de raadsfracties groeit hierdoor de impressie dat Roda er als het ware een gewoonte van maakt om de begroting rond te krijgen door niet aan de huurverplichtingen te voldoen. Deze ‘achteloze’ houding kan deels worden weggenomen wanneer Roda de bereidheid toont om met een goede oplossing te komen, is het idee van de commissie.

De club, die behalve de flinke schuld bij de gemeente aan het eind van het seizoen sowieso al zal beschikken over een negatief eigen vermogen van €6.600.000,- en onlangs door de licentiecommissie van de KNVB werd ingedeeld in de beruchte categorie 1, zal in juli bij de gemeente op de proppen komen met een voorstel hoe zij de opgebouwde schuld wil gaan afbetalen.

Foto: Roda JC Live

Comments are closed.