Verklaring firma Korotaev: “Actie om hem in diskrediet te brengen”

De door Aleksei Korotaev opgezette firma AK Investment Holding Limited heeft een verklaring naar buiten gebracht. Aanleiding is de aanhouding van Korotaev, die ook zo’n 40% van de aandelen in Roda JC in zijn bezit heeft. Roda JC Live heeft het statement vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands:

AK Investment Holding Limited betreurt dat zij moet bevestigen dat oprichter én voorzitter mr. Aleksei Korotaev op 10 februari in hechtenis is genomen bij aankomst op Dubai International Airport, als gevolg van een aanklacht over een door hem ondertekende ongedekte cheque (die geen enkele betrekking had op door AKIHL of dhr. Korotaev gedane investeringen). In de Verenigde Arabische Emiraten heeft het niet afdoende verwerken van cheques inbewaarstelling tot gevolg totdat de kwestie is opgelost. Als gevolg van de federale wetgeving van de Verenigde Arabische Emiraten zijn alle bezittingen van de beschuldigde bevroren gedurende het onderzoek van alle bij deze zaak betrokken partijen.

We hebben een taskforce aangesteld om dit onderwerp met urgentie te behandelen, en bovendien werken we samen met forensisch juridisch en financiële experts. Ook is er een intern onderzoek gestart. We hebben contact gelegd met de lokale wetshandhavers en de lokale rechtsorde aangezien dhr. Korotaev naar ons idee het slachtoffer is van een misverstand door een oprechte fout of, erger nog, een opgezette frauduleuze actie om hem in diskrediet te brengen.

Dhr. Korotaev is momenteel in afwachting van toestemming om op borgtocht voorlopig vrij te komen. Hij heeft volledige transparantie en medewerking verleend aan de juridische autoriteiten als het gaat over feiten, verloop en personen in deze zaak. Daarnaast heeft dhr. Korotaev officieel strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen twee directeuren van een vermogensbeheerder en wordt er een zaak voorbereid tegen de belangrijkste cliënt van dat bedrijf, welke naar onze mening een cruciale rol vervult in de frauduleuze actie die in onze ogen is gepleegd tegen dhr. Korotaev.

We hechten er grote waarde aan dat deze situatie tot grote onrust heeft geleid bij familie, vrienden, business partners, lokale autoriteiten, aandeelhouders van zijn bedrijven en zijn medewerkers. Dhr. Korotaev betreurt dit ten zeerste en wil zijn oprechte excuses aanbieden aan alle betrokken partijen op persoonlijk en zakelijk gebied, maar heeft er vertrouwen in dat het team van juristen en adviseurs in staat is om deze kwestie volledig op te lossen, met volledige persoonlijke vrijspraak tot gevolg.

Foto: Roda JC Live

Comments (1)

  1. Henk Gorissen

    Heel simpel, daar moeten wij het mee doen en hopen dat het recht zegeviert.

Comments are closed.